EkumenickýMalachiáš2,9

Malachiáš 2:9

Pre­to som vás vy­dal na opo­vr­hnutie a ponížení ste pred celým ľudom, lebo nezachovávate moje ces­ty a vo veciach zákona nie­ktorým ľuďom nad­ržiavate.


Verš v kontexte

8 Vy ste však od­bočili z cesty, svojím učením ste mnohých do­vied­li k pádu; porušili ste levit­skú zmluvu — vraví Hos­podin zá­stupov. 9 Pre­to som vás vy­dal na opo­vr­hnutie a ponížení ste pred celým ľudom, lebo nezachovávate moje ces­ty a vo veciach zákona nie­ktorým ľuďom nad­ržiavate. 10 Či ne­máme všet­ci jed­ného ot­ca? Či nás ne­stvoril jeden Boh? Prečo sme si na­vzájom vierolom­ní a znes­väcujeme zmluvu svojich ot­cov?

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

9 Pre­to som i ja vás vy­dal, aby ste boli opo­vr­hnutí a níz­ki všet­kému ľudu podľa toho, jako vy neostríhate mojich ciest a hľadíte na osobu v zákone Božom.

Evanjelický

9 Tak i ja som vás urobil opo­vr­hnutými a poníženými pred celým ľudom, tak ako ani vy ste nezachovávali moje ces­ty a pri náuke upred­nos­tňujete osoby.

Ekumenický

9 Pre­to som vás vy­dal na opo­vr­hnutie a ponížení ste pred celým ľudom, lebo nezachovávate moje ces­ty a vo veciach zákona nie­ktorým ľuďom nad­ržiavate.

Bible21

9 Pro­to vás také vy­dám po­hrdání a pře­de vše­mi lid­mi vás ponížím, pro­tože ne­d­bá­te na mé ces­ty a při výkla­du záko­na nejste ne­stranní.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček