EkumenickýMalachiáš2,11

Malachiáš 2:11

Vierolom­ne koná Júda, ohav­nosť sa pácha v Izraeli i v Jeruzaleme. Júda znes­vätil svätyňu, ktorú Hos­podin miluje; oženil sa s dcérou cudzieho božs­tva.


Verš v kontexte

10 Či ne­máme všet­ci jed­ného ot­ca? Či nás ne­stvoril jeden Boh? Prečo sme si na­vzájom vierolom­ní a znes­väcujeme zmluvu svojich ot­cov? 11 Vierolom­ne koná Júda, ohav­nosť sa pácha v Izraeli i v Jeruzaleme. Júda znes­vätil svätyňu, ktorú Hos­podin miluje; oženil sa s dcérou cudzieho božs­tva. 12 Kiež tomu, kto sa toho do­púšťa, Hos­podin vy­hubí z Jákobových stanov sved­ka i ob­haj­cu, ako aj toho, kto prináša obet­ný dar Hos­podinovi zá­stupov.

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

11 Zem Júdova robí ne­ver­ne, a ohav­nosť sa deje v Iz­raelovi i v Jeruzaleme; lebo Júda poškvr­nil svätyňu Hos­podinovu, ktorú miloval, a vzal si za ženu dcéru cudzieho boha.

Evanjelický

11 Vierolom­ne koná Júda a ohav­nosť sa deje v Iz­raeli i v Jeruzaleme, lebo Júda, keď sa oženil s dcérou cudzieho boha, znes­vätil svätyňu Hos­podinovu, ktorú On miluje.

Ekumenický

11 Vierolom­ne koná Júda, ohav­nosť sa pácha v Izraeli i v Jeruzaleme. Júda znes­vätil svätyňu, ktorú Hos­podin miluje; oženil sa s dcérou cudzieho božs­tva.

Bible21

11 Juda je ne­věrný, v Iz­rae­li a v Je­ruzalémě se děje ohavnost: Juda po­sk­vrňuje sva­ty­ni, kte­rou Hos­po­din mi­lu­je, a žení se s dce­rou cizího bo­ha.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček