Bible21Lukáš2,23

Lukáš 2:23

jak je psáno v Hos­po­di­nově zákoně: „Každý chlapec ot­vírající lůno bude za­svěcen Hospodinu,“


Verš v kontexte

22 Když pak přišel čas je­jich očišťování pod­le Mo­jžíšova záko­na, při­nes­li ho do Je­ruzalé­ma, aby ho po­stavi­li před Hos­po­di­nem, 23 jak je psáno v Hos­po­di­nově zákoně: „Každý chlapec ot­vírající lůno bude za­svěcen Hospodinu,“ 24 a při­nes­li oběť, jak říká Hos­po­dinův zákon: „Dvě hrd­ličky nebo dvě holoubata.“

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

23 jako je na­písané v zákone Pánovom, že všet­ko mužs­kého po­hlavia, čo ot­vára život, bude sa volať svätým Pánovi,

Evanjelický

23 ako je na­písané v zákone Pánovom: Každý mužs­ký plod, ktorý ot­vára život, nech je za­svätený Pánovi,

Ekumenický

23 lebo Pánov zákon pred­pisuje, že každý mužs­ký po­tomok, ktorý ot­vára život mat­ky, má byť za­svätený Pánovi.

Bible21

23 jak je psáno v Hos­po­di­nově zákoně: „Každý chlapec ot­vírající lůno bude za­svěcen Hospodinu,“

Bible21Lukáš2,23

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček