EkumenickýLukáš2,23

Lukáš 2:23

Evanjelium podľa Lukáša

lebo Pánov zákon pred­pisuje, že každý mužs­ký po­tomok, ktorý ot­vára život mat­ky, má byť za­svätený Pánovi.


Verš v kontexte

22 Keď uplynuli dni ich očisťovania podľa Mojžišov­ho zákona, od­nies­li ho do Jeruzalema, aby ho pred­stavili Pánovi, 23 lebo Pánov zákon pred­pisuje, že každý mužs­ký po­tomok, ktorý ot­vára život mat­ky, má byť za­svätený Pánovi. 24 A aby obetovali pár hrd­ličiek alebo dva holúb­ky, ako káže Pánov zákon.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

23 jako je na­písané v zákone Pánovom, že všet­ko mužs­kého po­hlavia, čo ot­vára život, bude sa volať svätým Pánovi,

Evanjelický

23 ako je na­písané v zákone Pánovom: Každý mužs­ký plod, ktorý ot­vára život, nech je za­svätený Pánovi,

Ekumenický

23 lebo Pánov zákon pred­pisuje, že každý mužs­ký po­tomok, ktorý ot­vára život mat­ky, má byť za­svätený Pánovi.

Bible21

23 jak je psáno v Hos­po­di­nově zákoně: „Každý chlapec ot­vírající lůno bude za­svěcen Hospodinu,“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček