Bible21Koloským4,18

Koloským 4:18

JÁ, PAVEL, PŘI­DÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. Pamatujte na mé vězení. Mi­lost s vá­mi.


Verš v kontexte

16 Až u vás bude ten­to do­pis přeč­ten, za­řiď­te, ať je přeč­ten také v lao­dikej­ském sbo­ru, a vy zase přečtě­te ten lao­dikej­ský. 17 Archi­po­vi vy­řiď­te: „Hleď, abys na­plnil službu, kte­rou jsi v Pánu přijal.“ 18 JÁ, PAVEL, PŘI­DÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. Pamatujte na mé vězení. Mi­lost s vá­mi.

späť na Koloským, 4

Príbuzné preklady Roháček

18 Po­zdrav mojou vlast­nou rukou Pav­lovou. Pamätaj­te na moje putá! Milosť Božia nech je s vami! Ameň.

Evanjelický

18 Tu je môj, Pav­lov vlast­noručný po­zdrav. Pamätaj­te na moje putá. Milosť s vami! [Amen.]

Ekumenický

18 Môj, Pav­lov, vlast­noručný po­zdrav. Pamätaj­te na moje okovy. Milosť nech je s vami!

Bible21

18 JÁ, PAVEL, PŘI­DÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. Pamatujte na mé vězení. Mi­lost s vá­mi.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček