Bible21Koloským4,17

Koloským 4:17

Archi­po­vi vy­řiď­te: „Hleď, abys na­plnil službu, kte­rou jsi v Pánu přijal.“


Verš v kontexte

16 Až u vás bude ten­to do­pis přeč­ten, za­řiď­te, ať je přeč­ten také v lao­dikej­ském sbo­ru, a vy zase přečtě­te ten lao­dikej­ský. 17 Archi­po­vi vy­řiď­te: „Hleď, abys na­plnil službu, kte­rou jsi v Pánu přijal.“ 18 JÁ, PAVEL, PŘI­DÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. Pamatujte na mé vězení. Mi­lost s vá­mi.

späť na Koloským, 4

Príbuzné preklady Roháček

17 A po­vedz­te Ar­chip­povi: Vidz službu, ktorú si prijal v Pánovi, aby si ju vy­pl­nil.

Evanjelický

17 A po­vedz­te Ar­chipovi: Usiluj sa vy­pl­niť službu, ktorú si prijal v Pánovi.

Ekumenický

17 A Ar­chip­povi po­vedz­te: Usiluj sa pl­niť službu, ktorú si v Pánovi prijal.

Bible21

17 Archi­po­vi vy­řiď­te: „Hleď, abys na­plnil službu, kte­rou jsi v Pánu přijal.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček