Bible21Kazatel12,10

Kazatel 12:10

Kaza­tel hledal výstižná slova a sepsal po­ctivé a pravé výroky.


Verš v kontexte

9 Nejenže byl Kaza­tel moud­rý – své­mu vědění také učil pro­stý lid. Vy­s­le­chl, zkou­mal a také upravil mno­há přís­loví. 10 Kaza­tel hledal výstižná slova a sepsal po­ctivé a pravé výroky. 11 Slova mudrců jsou jako bodce, sbírky výroků jsou hře­by za­tlu­čené – všech­ny po­cházejí od téhož Pastýře.

späť na Kazatel, 12

Príbuzné preklady Roháček

10 Kazateľ hľadal, aby našiel vzác­ne slová a na­písané veci pravé, slová prav­dy.

Evanjelický

10 Kazateľ sa snažil náj­sť lahod­né slová a na­písať správ­ne, prav­divé výroky.

Ekumenický

10 Kazateľ sa usiloval náj­sť vhod­né slová, spoľah­livo na­písané slová prav­dy.

Bible21

10 Kaza­tel hledal výstižná slova a sepsal po­ctivé a pravé výroky.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček