EkumenickýKazateľ12,10

Kazateľ 12:10

Kazateľ sa usiloval náj­sť vhod­né slová, spoľah­livo na­písané slová prav­dy.


Verš v kontexte

9 Ok­rem toho, že Kazateľ bol mudrc, vy­učoval ľud po­znaniu, uvažoval, skúmal a usporadúval mnohé prís­lovia. 10 Kazateľ sa usiloval náj­sť vhod­né slová, spoľah­livo na­písané slová prav­dy. 11 Ako ost­ne sú slová múd­rych a ako vbité klin­ce sú zbier­ky prís­loví — jeden pas­tier ich dal.

späť na Kazateľ, 12

Príbuzné preklady Roháček

10 Kazateľ hľadal, aby našiel vzác­ne slová a na­písané veci pravé, slová prav­dy.

Evanjelický

10 Kazateľ sa snažil náj­sť lahod­né slová a na­písať správ­ne, prav­divé výroky.

Ekumenický

10 Kazateľ sa usiloval náj­sť vhod­né slová, spoľah­livo na­písané slová prav­dy.

Bible21

10 Kaza­tel hledal výstižná slova a sepsal po­ctivé a pravé výroky.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček