Bible21Juda1,8

Juda 1:8

Stejně tak tito blouzniv­ci przní své tělo, ne­dbají na Pánovu vlá­du a vy­smívají se ne­bes­kým mo­cnos­tem.


Verš v kontexte

7 Právě tak to bylo se Sodo­mou a Go­mo­rou a s okolní­mi měs­ty, která se podobně jako tito od­da­la smil­stvu a pro­padla zvrh­losti. Nyní slouží jako va­rování před tres­tem věčného ohně. 8 Stejně tak tito blouzniv­ci przní své tělo, ne­dbají na Pánovu vlá­du a vy­smívají se ne­bes­kým mo­cnos­tem. 9 Při­tom ani ar­chan­děl Mi­chael, když se s ďáblem přel o Mo­jžíšovo tělo, ne­od­vážil se vy­nést po­tupný roz­su­dek, ale ře­kl: „Z­tres­tej tě Hospodin!“

späť na Juda, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Podob­ne však aj títo, po­hrúžení v spánok, telo poškv­rňujú, pan­stvom po­hŕdajú a slávam sa rúhajú.

Evanjelický

8 Podob­ne aj títo blúz­niv­ci poškv­rňujú telo, ni­koho ne­uz­návajú nad sebou a rúhajú sa nebes­kým moc­nos­tiam.

Ekumenický

8 Podob­ne aj títo blúz­niv­ci poškv­rňujú telo, ne­uz­návajú au­to­ritu Pána nad sebou a rúhajú sa nadzem­ským moc­nos­tiam.

Bible21

8 Stejně tak tito blouzniv­ci przní své tělo, ne­dbají na Pánovu vlá­du a vy­smívají se ne­bes­kým mo­cnos­tem.

Bible21Juda1,8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček