Bible21Jozue5,5

Jozue 5:5

Vše­chen lid, který vy­cházel, byl sice obřezán, ale z lidu na­ro­zeného po vy­ji­tí z Egyp­ta cestou na pouš­ti ne­obřeza­li niko­ho.


Verš v kontexte

4 Důvod, pro­č je Jo­zue obřezal, je ten­to: Vše­chen lid mužského po­hlaví, který vy­šel z Egyp­ta, všich­ni ti bo­jovníci, po vy­ji­tí z Egyp­ta po­mře­li cestou na pouš­ti. 5 Vše­chen lid, který vy­cházel, byl sice obřezán, ale z lidu na­ro­zeného po vy­ji­tí z Egyp­ta cestou na pouš­ti ne­obřeza­li niko­ho. 6 Synové Iz­rae­le cho­di­li po pouš­ti čtyřicet let, dokud ce­lý ten národ bo­jovníků vy­šlých z Egyp­ta do po­sledního ne­vy­mřel, pro­tože ne­po­s­lou­cha­li Hos­po­di­na. Hos­po­din jim odpřisáhl, že jim ne­dá spatřit tu zem, o níž Hos­po­din přísahal je­jich ot­cům, že nám ji dá, to­tiž zem oplývající mlékem a me­dem.

späť na Jozue, 5

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo ob­rezaní boli všetci, všetok ľud, ktorí vy­šli, ale ni­koho zo všetkého ľudu, z tých, ktorí sa narodili na púšti, na ces­te, keď už boli vy­šli z Egyp­ta, neboli ob­rezali.

Evanjelický

5 Všetok ľud, ktorý vy­šiel, bol ob­rezaný, ale ni­kto z ľudu, ktorý sa narodil ces­tou na púšti pri východe z Egyp­ta, nebol ob­rezaný.

Ekumenický

5 Všetok ľud, ktorý vy­šiel, bol ob­rezaný, ale nik z ľudu, ktorý sa narodil ces­tou na púšti pri východe z Egypta, nebol ob­rezaný.

Bible21

5 Vše­chen lid, který vy­cházel, byl sice obřezán, ale z lidu na­ro­zeného po vy­ji­tí z Egyp­ta cestou na pouš­ti ne­obřeza­li niko­ho.

Bible21Jozue5,5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček