Bible21Jozue3,1

Jozue 3:1

Jo­zue časně ráno se vše­mi syny Iz­rae­le vy­táhl ze Ši­ti­mu. Doš­li až k Jordánu, a než jej pře­kroči­li, přeno­cova­li tam.


Verš v kontexte

1 Jo­zue časně ráno se vše­mi syny Iz­rae­le vy­táhl ze Ši­ti­mu. Doš­li až k Jordánu, a než jej pře­kroči­li, přeno­cova­li tam. 2 Ke kon­ci těch tří dnů pro­š­li tá­bo­rem správ­cové 3 a přikáza­li li­du: „Jakmi­le uvi­dí­te Tru­hlu smlou­vy Hos­po­di­na, vaše­ho Bo­ha, a levi­tské kněze, jak ji ne­sou, opustí­te svá mís­ta a půjdete za ní.

späť na Jozue, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 A Jozua vstal skoro ráno, a rušali sa zo Šit­tíma a prišli až k Jor­dánu, on i všet­ci synovia Iz­raelovi, a nocovali tam, prv ako prešli cezeň.

Evanjelický

1 Včas­ráno Józua vstal; on i celý Iz­rael po­hli sa zo Šit­tímu, prišli k Jor­dánu a prenocovali tam skôr, ako sa pre­brodili.

Ekumenický

1 Jozua vstal skoro ráno a s celým Iz­raelom sa po­hol zo Šit­tímu. Prišli k Jordánu a prenocovali tam, prv než sa pre­brodili.

Bible21

1 Jo­zue časně ráno se vše­mi syny Iz­rae­le vy­táhl ze Ši­ti­mu. Doš­li až k Jordánu, a než jej pře­kroči­li, přeno­cova­li tam.

Bible21Jozue3,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček