Bible21Jozue3,2

Jozue 3:2

Ke kon­ci těch tří dnů pro­š­li tá­bo­rem správ­cové


Verš v kontexte

1 Jo­zue časně ráno se vše­mi syny Iz­rae­le vy­táhl ze Ši­ti­mu. Doš­li až k Jordánu, a než jej pře­kroči­li, přeno­cova­li tam. 2 Ke kon­ci těch tří dnů pro­š­li tá­bo­rem správ­cové 3 a přikáza­li li­du: „Jakmi­le uvi­dí­te Tru­hlu smlou­vy Hos­po­di­na, vaše­ho Bo­ha, a levi­tské kněze, jak ji ne­sou, opustí­te svá mís­ta a půjdete za ní.

späť na Jozue, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 A stalo sa po troch dňoch, že prešli správ­covia stredom tábora

Evanjelický

2 Ale po troch dňoch prešli úrad­níci táborom

Ekumenický

2 Po troch dňoch prešli hod­nos­tári cez tábor

Bible21

2 Ke kon­ci těch tří dnů pro­š­li tá­bo­rem správ­cové

Bible21Jozue3,2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček