RoháčekJózua3,1

Józua 3:1

A Jozua vstal skoro ráno, a rušali sa zo Šit­tíma a prišli až k Jor­dánu, on i všet­ci synovia Iz­raelovi, a nocovali tam, prv ako prešli cezeň.


Verš v kontexte

1 A Jozua vstal skoro ráno, a rušali sa zo Šit­tíma a prišli až k Jor­dánu, on i všet­ci synovia Iz­raelovi, a nocovali tam, prv ako prešli cezeň. 2 A stalo sa po troch dňoch, že prešli správ­covia stredom tábora 3 a pri­kázali ľudu a riek­li: Keď uvidíte truh­lu sm­luvy Hos­podina, svoj­ho Boha, a kňazov Levitov, že ju ne­sú, vtedy sa i vy po­hnete so svoj­ho mies­ta a poj­dete za ňou.

späť na Józua, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 A Jozua vstal skoro ráno, a rušali sa zo Šit­tíma a prišli až k Jor­dánu, on i všet­ci synovia Iz­raelovi, a nocovali tam, prv ako prešli cezeň.

Evanjelický

1 Včas­ráno Józua vstal; on i celý Iz­rael po­hli sa zo Šit­tímu, prišli k Jor­dánu a prenocovali tam skôr, ako sa pre­brodili.

Ekumenický

1 Jozua vstal skoro ráno a s celým Iz­raelom sa po­hol zo Šit­tímu. Prišli k Jordánu a prenocovali tam, prv než sa pre­brodili.

Bible21

1 Jo­zue časně ráno se vše­mi syny Iz­rae­le vy­táhl ze Ši­ti­mu. Doš­li až k Jordánu, a než jej pře­kroči­li, přeno­cova­li tam.

RoháčekJózua3,1