Bible21Jozue18,15

Jozue 18:15

Jižní stra­na za­číná na západě okrajem Ki­ri­at-jea­ri­mu, odkud hranice po­stu­puje k vodní­mu pra­meni Nefto­ach.


Verš v kontexte

14 Zde na západní straně mění hranice směr, stáčí se na jih od hory ležící jižně od Bet-cho­ro­nu a sahá až ke Ki­ri­at-baalu (což je Ki­ri­at-jea­rim, město synů Ju­dových). To je západní stra­na. 15 Jižní stra­na za­číná na západě okrajem Ki­ri­at-jea­ri­mu, odkud hranice po­stu­puje k vodní­mu pra­meni Nefto­ach. 16 Hranice po­tom klesá k úpatí hory sto­jící před údo­lím Ben-hi­nom, na se­verní straně údo­lí Refaim. Po­tom se­stu­puje údo­lím Hi­nom ke skalní­mu hře­beni Je­bu­sej­ců na jihu a do­lů k En-roge­lu.

späť na Jozue, 18

Príbuzné preklady Roháček

15 A strana na juh bola od kon­ca Kir­jat-jearíma, a hranica vy­chádzala k moru a vy­chádzala ku stud­ni vody Nef­to­acha.

Evanjelický

15 Južná strana začína na okraji Kir­jat-Jeárímu a po­tom vy­bieha na západ až po vody prameňa Nef­tóachu;

Ekumenický

15 Južná strana sa začína pri Kir­jat-Jearíme, po­tom vy­bieha smerom na západ až po vody Nef­tóachs­kého prameňa.

Bible21

15 Jižní stra­na za­číná na západě okrajem Ki­ri­at-jea­ri­mu, odkud hranice po­stu­puje k vodní­mu pra­meni Nefto­ach.

Bible21Jozue18,15

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček