EkumenickýJózua18,15

Józua 18:15

Južná strana sa začína pri Kir­jat-Jearíme, po­tom vy­bieha smerom na západ až po vody Nef­tóachs­kého prameňa.


Verš v kontexte

14 Tam hranica od­bočuje a ob­racia sa na západ­nú stranu južne od vr­chu, ktorý leží oproti Bét-Chorónu a končí sa pri Kir­jat-Baále — teda pri Kir­jat-Jearíme — mes­te Júdov­cov. To je západ­ná strana. 15 Južná strana sa začína pri Kir­jat-Jearíme, po­tom vy­bieha smerom na západ až po vody Nef­tóachs­kého prameňa. 16 Hranica ďalej zo­stupuje k úpätiu vr­chu, ktorý leží oproti údoliu Ben-Hin­nóm na sever­nom kon­ci doliny Refájov, zo­stupuje do hin­nóm­skeho údolia južne od hrebeňa Jebúsejov a zo­stupuje k prameňu Rógel.

späť na Józua, 18

Príbuzné preklady Roháček

15 A strana na juh bola od kon­ca Kir­jat-jearíma, a hranica vy­chádzala k moru a vy­chádzala ku stud­ni vody Nef­to­acha.

Evanjelický

15 Južná strana začína na okraji Kir­jat-Jeárímu a po­tom vy­bieha na západ až po vody prameňa Nef­tóachu;

Ekumenický

15 Južná strana sa začína pri Kir­jat-Jearíme, po­tom vy­bieha smerom na západ až po vody Nef­tóachs­kého prameňa.

Bible21

15 Jižní stra­na za­číná na západě okrajem Ki­ri­at-jea­ri­mu, odkud hranice po­stu­puje k vodní­mu pra­meni Nefto­ach.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček