Bible21Jeremiáš7,23

Jeremiáš 7:23

ale přikázal jsem jim to­to: ‚Po­s­lou­chej­te mě, a budu vaším Bo­hem a vy bu­dete mým li­dem. Choď­te vž­dy po cestě, kte­rou jsem vám přikázal, a po­ve­de se vám dobře.‘


Verš v kontexte

22 Teh­dy, když jsem vaše otce vy­ve­dl z Egyp­ta, ne­mlu­vil jsem s nimi pro­to, abych jim dal přikázání o zápalech a obě­tech, 23 ale přikázal jsem jim to­to: ‚Po­s­lou­chej­te mě, a budu vaším Bo­hem a vy bu­dete mým li­dem. Choď­te vž­dy po cestě, kte­rou jsem vám přikázal, a po­ve­de se vám dobře.‘ 24 Oni však ne­po­s­lou­cha­li, vůbec ne­vní­ma­li. Ří­di­li se zámě­ry svého za­rpu­ti­lého a zlého srd­ce; ukazova­li mi záda, a ne tvář.

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

23 Ale iba toto som im pri­kázal a po­vedal som: Počúvaj­te na môj hlas, a budem vám Bohom, a vy mi budete ľudom, a budete chodiť po každej ces­te, ktorú vám pri­kážem, aby vám bolo dob­re.

Evanjelický

23 Ale toto som im pri­kázal: Po­slúchaj­te môj hlas a budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom. Choďte vždy po ces­te, ktorou vám kážem ísť, aby sa vám dob­re vodilo.

Ekumenický

23 Dal som im iba ten­to príkaz: Po­slúchaj­te môj hlas a budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom. Kráčaj­te po každej ces­te, ktorú vám pri­kazujem, aby sa vám dob­re vodilo.

Bible21

23 ale přikázal jsem jim to­to: ‚Po­s­lou­chej­te mě, a budu vaším Bo­hem a vy bu­dete mým li­dem. Choď­te vž­dy po cestě, kte­rou jsem vám přikázal, a po­ve­de se vám dobře.‘

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček