RoháčekJeremiáš7,23

Jeremiáš 7:23

Ale iba toto som im pri­kázal a po­vedal som: Počúvaj­te na môj hlas, a budem vám Bohom, a vy mi budete ľudom, a budete chodiť po každej ces­te, ktorú vám pri­kážem, aby vám bolo dob­re.


Verš v kontexte

22 Lebo veď som nehovoril s vašimi ot­cami ani som im ne­prikázal v deň, v ktorý som ich vy­viedol z Egypt­skej zeme, o nijakej zápalnej alebo bit­nej obeti. 23 Ale iba toto som im pri­kázal a po­vedal som: Počúvaj­te na môj hlas, a budem vám Bohom, a vy mi budete ľudom, a budete chodiť po každej ces­te, ktorú vám pri­kážem, aby vám bolo dob­re. 24 Ale ne­pos­lúch­li ani ne­na­klonili svoj­ho ucha, lež chodili podľa uradení, podľa zaťatej umienenos­ti svoj­ho zlého srd­ca, a ich kroky boly nazad a nie na­pred,

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

23 Ale iba toto som im pri­kázal a po­vedal som: Počúvaj­te na môj hlas, a budem vám Bohom, a vy mi budete ľudom, a budete chodiť po každej ces­te, ktorú vám pri­kážem, aby vám bolo dob­re.

Evanjelický

23 Ale toto som im pri­kázal: Po­slúchaj­te môj hlas a budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom. Choďte vždy po ces­te, ktorou vám kážem ísť, aby sa vám dob­re vodilo.

Ekumenický

23 Dal som im iba ten­to príkaz: Po­slúchaj­te môj hlas a budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom. Kráčaj­te po každej ces­te, ktorú vám pri­kazujem, aby sa vám dob­re vodilo.

Bible21

23 ale přikázal jsem jim to­to: ‚Po­s­lou­chej­te mě, a budu vaším Bo­hem a vy bu­dete mým li­dem. Choď­te vž­dy po cestě, kte­rou jsem vám přikázal, a po­ve­de se vám dobře.‘