Bible21Izaiáš8,3

Izaiáš 8:3

Když jsem se pak doma mi­loval s pro­ro­kyní, poča­la a po­ro­di­la sy­na. Hos­po­din mi ře­kl: „­Dej mu jméno Maher-šalal Chaš-baz.


Verš v kontexte

2 Přizval jsem si k tomu spo­leh­livé svědky: kněze Uri­áše a Za­cha­ri­áše, syna Je­be­re­chiášova. 3 Když jsem se pak doma mi­loval s pro­ro­kyní, poča­la a po­ro­di­la sy­na. Hos­po­din mi ře­kl: „­Dej mu jméno Maher-šalal Chaš-baz. 4 Než se to dítě naučí ří­kat: ‚Ta­ti, mami,‘ bude bo­hatství Da­mašku i kořist Sa­maří od­vleče­na k asyr­ské­mu králi.“

späť na Izaiáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

3 A potom som sa pri­blížil prorokyni, a počala a porodila syna. A Hos­podin mi riekol: Daj mu meno: Maher šalal, chaš baz.

Evanjelický

3 Keď som sa pri­blížil k prorokyni, počala a porodila syna. Vtedy mi riekol Hos­podin: Daj mu meno: Rých­la korisť - náh­ly lup!

Ekumenický

3 Keď som sa po­tom pri­blížil k prorokyni, počala a porodila syna. Hos­podin mi po­vedal: Na­zvi ho Mahér Šálal Cháš Baz!

Bible21

3 Když jsem se pak doma mi­loval s pro­ro­kyní, poča­la a po­ro­di­la sy­na. Hos­po­din mi ře­kl: „­Dej mu jméno Maher-šalal Chaš-baz.

Bible21Izaiáš8,3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček