Bible21Izaiáš8,4

Izaiáš 8:4

Než se to dítě naučí ří­kat: ‚Ta­ti, mami,‘ bude bo­hatství Da­mašku i kořist Sa­maří od­vleče­na k asyr­ské­mu králi.“


Verš v kontexte

3 Když jsem se pak doma mi­loval s pro­ro­kyní, poča­la a po­ro­di­la sy­na. Hos­po­din mi ře­kl: „­Dej mu jméno Maher-šalal Chaš-baz. 4 Než se to dítě naučí ří­kat: ‚Ta­ti, mami,‘ bude bo­hatství Da­mašku i kořist Sa­maří od­vleče­na k asyr­ské­mu králi.“ 5 Hos­po­din mi pak ještě ře­kl:

späť na Izaiáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

4 Lebo prv ako bude vedieť chlapča za­volať: Môj otče, a: Moja mat­ko, ponesú imanie Damašku a korisť Samárie pred kráľom As­sýrie.

Evanjelický

4 Lebo skôr, ako chlapec bude vedieť volať: Otec môj, mat­ka moja! ponesú bohat­stvo Damas­ku a korisť Samárie pred asýr­skym kráľom.

Ekumenický

4 Prv než chlapec bude vedieť za­volať: Otec môj, mama moja! , od­nesú bohat­stvo z Damasku a korisť zo Samárie pred asýr­skeho kráľa.

Bible21

4 Než se to dítě naučí ří­kat: ‚Ta­ti, mami,‘ bude bo­hatství Da­mašku i kořist Sa­maří od­vleče­na k asyr­ské­mu králi.“

Bible21Izaiáš8,4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček