Bible21Izaiáš57,5

Izaiáš 57:5

Vášnivě smilní­te v po­svátných hájí­cha pod kde­jakým stro­mem košatým; zabíjíte své dě­ti v roklích­pod skalní­mi ú­tesy!


Verš v kontexte

4 Komu se to posmíváte? Komu se pošklebujete, na koho jazyk vyplazujete? Copak nejste dě­ti vzpoury, nejste plémě lži? 5 Vášnivě smilní­te v po­svátných hájí­cha pod kde­jakým stro­mem košatým; zabíjíte své dě­ti v roklích­pod skalní­mi ú­tesy! 6 Mezi balva­ny v roklích na­jdeš svůj úděl, právě ony bu­dou tvým osudem. Vždyť právě jim vy­léváš úlitby, jim přinášíš své moučné oběti. Copak mě tyto věci ob­měkčí?

späť na Izaiáš, 57

Príbuzné preklady Roháček

5 Vy, ktorí sa rozoh­rievate boh­mi pod každým stromom zeleným, ktorí za­bíjate deti v dolinách, pod výčnel­kami skál!

Evanjelický

5 Vy, čo sa roz­paľujete vášňou medzi mod­lár­skymi dub­mi, pod každým zeleným stromom, ktorí za­bíjate deti v údoliach pod skal­nými útes­mi;

Ekumenický

5 Vy, čo horíte vášňou medzi dub­mi, pod každým zeleným stromom a za­bíjate deti v údoliach pod skal­natými trh­linami.

Bible21

5 Vášnivě smilní­te v po­svátných hájí­cha pod kde­jakým stro­mem košatým; zabíjíte své dě­ti v roklích­pod skalní­mi ú­tesy!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček