EkumenickýIzaiáš57,5

Izaiáš 57:5

Vy, čo horíte vášňou medzi dub­mi, pod každým zeleným stromom a za­bíjate deti v údoliach pod skal­natými trh­linami.


Verš v kontexte

4 Na kom sa za­bávate, proti komu ot­várate ús­ta a vy­plazujete jazyk? Či nie ste deťmi hriechu a po­kolením klam­stva? 5 Vy, čo horíte vášňou medzi dub­mi, pod každým zeleným stromom a za­bíjate deti v údoliach pod skal­natými trh­linami. 6 Medzi vy­hladenými kameňmi údolia je tvoja čias­t­ka, ony sú tvojím podielom. Aj im si vy­lievala nápojovú obetu, prinášala po­kr­movú obetu. V tom mám náj­sť po­tešenie?

späť na Izaiáš, 57

Príbuzné preklady Roháček

5 Vy, ktorí sa rozoh­rievate boh­mi pod každým stromom zeleným, ktorí za­bíjate deti v dolinách, pod výčnel­kami skál!

Evanjelický

5 Vy, čo sa roz­paľujete vášňou medzi mod­lár­skymi dub­mi, pod každým zeleným stromom, ktorí za­bíjate deti v údoliach pod skal­nými útes­mi;

Ekumenický

5 Vy, čo horíte vášňou medzi dub­mi, pod každým zeleným stromom a za­bíjate deti v údoliach pod skal­natými trh­linami.

Bible21

5 Vášnivě smilní­te v po­svátných hájí­cha pod kde­jakým stro­mem košatým; zabíjíte své dě­ti v roklích­pod skalní­mi ú­tesy!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček