RoháčekIzaiáš57,5

Izaiáš 57:5

Vy, ktorí sa rozoh­rievate boh­mi pod každým stromom zeleným, ktorí za­bíjate deti v dolinách, pod výčnel­kami skál!


Verš v kontexte

4 Na kom sa za­bávate tak rozpustile? Na koho rozt­várate ús­ta, vy­plazujete jazyk? Či azda nie ste vy deťmi pre­stúpenia, semenom falše? 5 Vy, ktorí sa rozoh­rievate boh­mi pod každým stromom zeleným, ktorí za­bíjate deti v dolinách, pod výčnel­kami skál! 6 Na hlad­kých kameňoch potočných máš svoj podiel; tie, tie sú tvojím údelom, lebo veď aj im vy­lievaš liatu obeť, obetuješ obil­ný dar! Či by som sa mal azda tým po­tešiť?

späť na Izaiáš, 57

Príbuzné preklady Roháček

5 Vy, ktorí sa rozoh­rievate boh­mi pod každým stromom zeleným, ktorí za­bíjate deti v dolinách, pod výčnel­kami skál!

Evanjelický

5 Vy, čo sa roz­paľujete vášňou medzi mod­lár­skymi dub­mi, pod každým zeleným stromom, ktorí za­bíjate deti v údoliach pod skal­nými útes­mi;

Ekumenický

5 Vy, čo horíte vášňou medzi dub­mi, pod každým zeleným stromom a za­bíjate deti v údoliach pod skal­natými trh­linami.

Bible21

5 Vášnivě smilní­te v po­svátných hájí­cha pod kde­jakým stro­mem košatým; zabíjíte své dě­ti v roklích­pod skalní­mi ú­tesy!