EvanjelickýIzaiáš57,5

Izaiáš 57:5

Vy, čo sa roz­paľujete vášňou medzi mod­lár­skymi dub­mi, pod každým zeleným stromom, ktorí za­bíjate deti v údoliach pod skal­nými útes­mi;


Verš v kontexte

4 Z koho si robíte po­smech, proti komu rozt­várate ús­ta, vy­plazujete jazyk? Nie ste vy vierolom­né deti a plemeno klamu? 5 Vy, čo sa roz­paľujete vášňou medzi mod­lár­skymi dub­mi, pod každým zeleným stromom, ktorí za­bíjate deti v údoliach pod skal­nými útes­mi; 6 pri hlad­kých kameňoch v dolinách máš svoj diel, ony, ony sú tvojím údelom; aj im si vy­lievala svoje úliat­by , prinášala obet­ný dar. Či sa mám s tým upokojiť?

späť na Izaiáš, 57

Príbuzné preklady Roháček

5 Vy, ktorí sa rozoh­rievate boh­mi pod každým stromom zeleným, ktorí za­bíjate deti v dolinách, pod výčnel­kami skál!

Evanjelický

5 Vy, čo sa roz­paľujete vášňou medzi mod­lár­skymi dub­mi, pod každým zeleným stromom, ktorí za­bíjate deti v údoliach pod skal­nými útes­mi;

Ekumenický

5 Vy, čo horíte vášňou medzi dub­mi, pod každým zeleným stromom a za­bíjate deti v údoliach pod skal­natými trh­linami.

Bible21

5 Vášnivě smilní­te v po­svátných hájí­cha pod kde­jakým stro­mem košatým; zabíjíte své dě­ti v roklích­pod skalní­mi ú­tesy!