Bible21Izaiáš49,4

Izaiáš 49:4

Od­po­věděl jsem: „Na­dar­mo jsem se dřel, vyčerpal jsem se marně a zbytečně.“ Mé právo je však u Hospodina, u mého Boha je má odmě­na.


Verš v kontexte

3 Ře­kl mi: „Jsi můj služebník, Izraeli, v to­bě se oslavím.“ 4 Od­po­věděl jsem: „Na­dar­mo jsem se dřel, vyčerpal jsem se marně a zbytečně.“ Mé právo je však u Hospodina, u mého Boha je má odmě­na. 5 Teď ale praví Hos­po­din – ­ten, který mě v lůně zformoval, abych byl jeho služebníka přive­dl k ně­mu na­zpět Jákoba, aby se Iz­rael k ně­mu shromáždil(takto jsem po­ctěn před Hos­po­di­nový­ma očima, neboť můj Bůh je sí­la má) –

späť na Izaiáš, 49

Príbuzné preklady Roháček

4 A ja som bol po­vedal: Nadar­mo som sa na­máhal, darom­ne a már­ne som trávil svoju silu. No, is­teže je môj súd u Hos­podina a moja práca u môj­ho Boha.

Evanjelický

4 Ja som však po­vedal: Nadar­mo som sa na­máhal, pre ničotu a már­nosť strávil som svoju silu, ale moje právo je u Hos­podina a od­mena za moju prácu je u môj­ho Boha.

Ekumenický

4 Ja som však po­vedal: Dar­mo som sa na­máhal, már­ne a zbytočne som mr­hal svojou silou. A pred­sa je moje právo u Hospodina a moja od­mena u môjho Boha.

Bible21

4 Od­po­věděl jsem: „Na­dar­mo jsem se dřel, vyčerpal jsem se marně a zbytečně.“ Mé právo je však u Hospodina, u mého Boha je má odmě­na.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček