Bible21Izaiáš49,5

Izaiáš 49:5

Teď ale praví Hos­po­din – ­ten, který mě v lůně zformoval, abych byl jeho služebníka přive­dl k ně­mu na­zpět Jákoba, aby se Iz­rael k ně­mu shromáždil(takto jsem po­ctěn před Hos­po­di­nový­ma očima, neboť můj Bůh je sí­la má) –


Verš v kontexte

4 Od­po­věděl jsem: „Na­dar­mo jsem se dřel, vyčerpal jsem se marně a zbytečně.“ Mé právo je však u Hospodina, u mého Boha je má odmě­na. 5 Teď ale praví Hos­po­din – ­ten, který mě v lůně zformoval, abych byl jeho služebníka přive­dl k ně­mu na­zpět Jákoba, aby se Iz­rael k ně­mu shromáždil(takto jsem po­ctěn před Hos­po­di­nový­ma očima, neboť můj Bůh je sí­la má) – 6 nuže, on praví: Málo na tom, abys jako můj služebníkobnovil Jáko­bovy kmenya přive­dl na­zpět ty, kdo z Iz­rae­le přežili. Světlem národů pro­to činím tě, aby má spása ob­sáh­la ce­lý svět.

späť na Izaiáš, 49

Príbuzné preklady Roháček

5 Ale teraz po­vedal Hos­podin, ktorý ma utvoril od života mat­ky sebe za služob­níka, aby som pri­viedol naz­pät k nemu Jakoba, a aby mu bol Iz­rael shromaždený (a budem os­lávený v očiach Hos­podinových, a môj Bôh bude mojou silou),

Evanjelický

5 Teraz však hovorí Hos­podin, ktorý si ma stvár­nil za sluhu od života mat­ky, aby som vrátil Jákoba k Nemu a aby sa Iz­rael k Nemu zhromaždil. Pre­to som vzác­ny v očiach Hos­podinových a môj Boh sa stal mojou silou.

Ekumenický

5 Nato však hovorí Hos­podin, ktorý si ma od mater­ského lona stvár­nil za služob­níka, aby sa Jákob vrátil k nemu a Iz­rael pri ňom zhromaždil. Som os­lávený v očiach Hos­podina a môj Boh sa mi stal silou.

Bible21

5 Teď ale praví Hos­po­din – ­ten, který mě v lůně zformoval, abych byl jeho služebníka přive­dl k ně­mu na­zpět Jákoba, aby se Iz­rael k ně­mu shromáždil(takto jsem po­ctěn před Hos­po­di­nový­ma očima, neboť můj Bůh je sí­la má) –

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček