Bible21Izaiáš35,8

Izaiáš 35:8

Po­ve­de tudy také stezka, která se Sva­tou cestou bude nazývat. Nepůjde po ní nečistý, bude urče­na jen pro poutníky – ani hloupí na té cestě ne­z­bloudí.


Verš v kontexte

7 kde byl žhavý písek, bude je­ze­roa su­chopár se stane studánkou. Doupata, kde odpočíva­li šakali, zarostou trávou, tř­ti­nou, rákosím. 8 Po­ve­de tudy také stezka, která se Sva­tou cestou bude nazývat. Nepůjde po ní nečistý, bude urče­na jen pro poutníky – ani hloupí na té cestě ne­z­bloudí. 9 Ne­ob­jeví se tam žádný lev, nepůjde tudy divá zvěř, nic ta­kového se tam nenajde. Půjdou po ní ti, kdo bu­dou vy­kou­peni;

späť na Izaiáš, 35

Príbuzné preklady Roháček

8 A bude tam hrad­ská a ces­ta, ktorá sa bude volať svätou ces­tou; ne­prej­de po nej nečis­tý, ale bude pre nich p­re samých, takže idúc tou cestou ani hlúpi nezab­lúdia.

Evanjelický

8 Bude tam hrad­ská a ces­ta; tá sa bude volať svätou ces­tou. Nečis­tý po nej ne­prej­de - len ľud jeho pôj­de po nej - na nej ani bláz­ni nezab­lúdia.

Ekumenický

8 Bude tam chod­ník, ces­ta, tá, čo sa bude volať svätou ces­tou, po ktorej nečis­tý ne­prej­de, bude iba pre môj ľud, čo po nej pôj­de, a jed­noduchí na nej nezb­lúdia.

Bible21

8 Po­ve­de tudy také stezka, která se Sva­tou cestou bude nazývat. Nepůjde po ní nečistý, bude urče­na jen pro poutníky – ani hloupí na té cestě ne­z­bloudí.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček