Bible21Izaiáš35,9

Izaiáš 35:9

Ne­ob­jeví se tam žádný lev, nepůjde tudy divá zvěř, nic ta­kového se tam nenajde. Půjdou po ní ti, kdo bu­dou vy­kou­peni;


Verš v kontexte

8 Po­ve­de tudy také stezka, která se Sva­tou cestou bude nazývat. Nepůjde po ní nečistý, bude urče­na jen pro poutníky – ani hloupí na té cestě ne­z­bloudí. 9 Ne­ob­jeví se tam žádný lev, nepůjde tudy divá zvěř, nic ta­kového se tam nenajde. Půjdou po ní ti, kdo bu­dou vy­kou­peni; 10 Hos­po­di­novi za­chránění se navrátía na Sion při­jdou s jásáním, s věčnou ra­dostí na tvářích. Tehdy je přemůže ra­dost a veselí; zármutek a úpění je opustí.

späť na Izaiáš, 35

Príbuzné preklady Roháček

9 Nebude tam ľva, ani nijaká zver dravá ne­vyj­de na ňu, nenaj­de sa tam; ale poj­dú po nej vykúpení,

Evanjelický

9 Nebude tam lev, ani dravá zver ne­vs­túpi na ňu; nijakú tam nebude možno náj­sť, ale vy­kúpení pôj­du po nej.

Ekumenický

9 Nebude tam lev a ne­vs­túpi na ňu dravá zver; nijaká sa tam nenáj­de, iba vy­kúpení tade pôj­du.

Bible21

9 Ne­ob­jeví se tam žádný lev, nepůjde tudy divá zvěř, nic ta­kového se tam nenajde. Půjdou po ní ti, kdo bu­dou vy­kou­peni;

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček