Bible21Izaiáš10,12

Izaiáš 10:12

Pro­to, až Pán dokončí vše, co chtěl vy­ko­nat pro­ti hoře Sion a Je­ruzalé­mu, po­trestá asyr­ského krále za jeho zpupnou pý­chu a za to, jak s na­dutě po­výšeným po­hle­dem


Verš v kontexte

11 Co jsem pro­ve­dl se Sa­mařím a jeho modlami, to pro­ve­du s Je­ruzalé­mem a jeho sochami!“ 12 Pro­to, až Pán dokončí vše, co chtěl vy­ko­nat pro­ti hoře Sion a Je­ruzalé­mu, po­trestá asyr­ského krále za jeho zpupnou pý­chu a za to, jak s na­dutě po­výšeným po­hle­dem 13 říká: „Svou vlastní si­lou jsem to způso­bi­la svou moud­rostí – vž­dyť jsem zkušený! Hranice národů jsem odstranil, vyplenil jsem je­jich poklady, zporážel jsem je­jich trů­ny jako býk.

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

12 A stane sa, keď do­koná Pán všet­ko svoje dielo na vr­chu Si­one a v Jeruzaleme, tak hovorí: Navštívim aj ovocie vy­sokomyseľnos­ti srd­ca kráľa As­sýrie a nád­heru vy­sokos­ti jeho očí.

Evanjelický

12 Keď Pán do­vŕši celé svoje dielo na vr­chu Sion a v Jeruzaleme, po­tres­tá pyšný výp­lod mys­le asýr­skeho kráľa a po­výšenec­kú pýchu jeho očí.

Ekumenický

12 Keď Pán do­končí celé svoje dielo na vr­chu Si­ona a v Jeruzaleme, po­tres­tá pyšný výp­lod srd­ca asýr­skeho kráľa a po­výšenec­ký po­hľad jeho očí.

Bible21

12 Pro­to, až Pán dokončí vše, co chtěl vy­ko­nat pro­ti hoře Sion a Je­ruzalé­mu, po­trestá asyr­ského krále za jeho zpupnou pý­chu a za to, jak s na­dutě po­výšeným po­hle­dem

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček