Bible21Izaiáš10,11

Izaiáš 10:11

Co jsem pro­ve­dl se Sa­mařím a jeho modlami, to pro­ve­du s Je­ruzalé­mem a jeho sochami!“


Verš v kontexte

10 Má ruka uchvá­ti­la mod­lářská království, jež mě­la lepší so­chy než Je­ruzalém a Sa­maří. 11 Co jsem pro­ve­dl se Sa­mařím a jeho modlami, to pro­ve­du s Je­ruzalé­mem a jeho sochami!“ 12 Pro­to, až Pán dokončí vše, co chtěl vy­ko­nat pro­ti hoře Sion a Je­ruzalé­mu, po­trestá asyr­ského krále za jeho zpupnou pý­chu a za to, jak s na­dutě po­výšeným po­hle­dem

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

11 či tedy, jako som učinil Samárii a jej mod­lám, ne­učiním tak i Jeruzalemu a jeho ob­razom?

Evanjelický

11 vskut­ku tak urobím Jeruzalemu a jeho bôžikom, ako som urobil Samárii a jej mod­lám.

Ekumenický

11 ako som urobil Samárii a jej mod­lám, či tak ne­urobím Jeruzalemu a jeho mod­lám?

Bible21

11 Co jsem pro­ve­dl se Sa­mařím a jeho modlami, to pro­ve­du s Je­ruzalé­mem a jeho sochami!“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček