Bible21Izaiáš10,13

Izaiáš 10:13

říká: „Svou vlastní si­lou jsem to způso­bi­la svou moud­rostí – vž­dyť jsem zkušený! Hranice národů jsem odstranil, vyplenil jsem je­jich poklady, zporážel jsem je­jich trů­ny jako býk.


Verš v kontexte

12 Pro­to, až Pán dokončí vše, co chtěl vy­ko­nat pro­ti hoře Sion a Je­ruzalé­mu, po­trestá asyr­ského krále za jeho zpupnou pý­chu a za to, jak s na­dutě po­výšeným po­hle­dem 13 říká: „Svou vlastní si­lou jsem to způso­bi­la svou moud­rostí – vž­dyť jsem zkušený! Hranice národů jsem odstranil, vyplenil jsem je­jich poklady, zporážel jsem je­jich trů­ny jako býk. 14 Bo­hatství národů má ruka pobrala, jako se hníz­do vybírá; jako se sbírají opuštěná vajíčka, tak jsem já ce­lou zemi vy­sbíra­la nikdo ani křídlem nezamával, neotevřel zobák, aby zapípal.“

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

13 Lebo hovorí: V sile svojej ruky som to vykonal a vo svojej múd­ros­ti, lebo som roz­um­ný a od­stránil som hranice národov a ich po­klady som zraboval a str­hol som ako moc­ný dolu s pre­stolov tých, ktorí sedeli na nich.

Evanjelický

13 Lebo vraví: Spravil som to silou svojej ruky a svojou múd­rosťou, lebo som roz­um­ný. Od­stránil som hranice národov a ich zásoby som vy­plienil, ako moc­nár zvr­hol som tých, čo sedia na tróne.

Ekumenický

13 Pre­tože po­vedala: Konala som silou svojej ruky a svojou múd­rosťou, lebo som roz­um­ná. Od­stránila som hranice ich národov, ukoris­tila som ich po­klady a ako kruto­vlád­ca som zvr­h­la tých, čo sedeli na tróne.

Bible21

13 říká: „Svou vlastní si­lou jsem to způso­bi­la svou moud­rostí – vž­dyť jsem zkušený! Hranice národů jsem odstranil, vyplenil jsem je­jich poklady, zporážel jsem je­jich trů­ny jako býk.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček