Bible21Genesis9,17

Genesis 9:17

Bůh No­emovi ře­kl: „To­to je zna­mení smlou­vy, kte­rou jsem uči­nil s veškerým tvor­stvem na zemi.“


Verš v kontexte

16 Když bude na ob­la­ku duha, po­hlédnu na ni, abych si připo­mněl věčnou smlou­vu mezi Bo­hem a každou živou bytostí na zemi.“ 17 Bůh No­emovi ře­kl: „To­to je zna­mení smlou­vy, kte­rou jsem uči­nil s veškerým tvor­stvem na zemi.“ 18 No­emovi synové, kteří vy­š­li z ar­chy, byli Sem, Cham a Jáfet (onen Cham byl ot­cem Kanaá­na).

späť na Genesis, 9

Príbuzné preklady Roháček

17 A Bôh po­vedal No­achovi: Toto je tedy znamením sm­luvy, ktorú som po­stavil medzi sebou a medzi každým telom, ktoré je na zemi.

Evanjelický

17 Vtedy riekol Boh Nóachovi: Toto je znamenie zmluvy, ktorú som ustanovil medzi sebou a medzi každým tvorom, čo je na zemi.

Ekumenický

17 Boh po­vedal No­achovi: Toto je znamenie zmluvy, ktorú som ustanovil medzi mnou a každým živým tvorom na zemi.

Bible21

17 Bůh No­emovi ře­kl: „To­to je zna­mení smlou­vy, kte­rou jsem uči­nil s veškerým tvor­stvem na zemi.“

Bible21Genesis9,17

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček