Bible21Genesis28,14

Genesis 28:14

Tvého se­mene bude jako pra­chu země a roz­můžeš se na západ i na východ, na se­ver i na jih. Na­d­to v to­bě a ve tvém se­meni do­jdou požeh­nání všech­ny ro­di­ny země.


Verš v kontexte

13 Vtom nad ním stanul Hos­po­din a ře­kl: „Já jsem Hos­po­din, Bůh tvého otce Abraha­ma a Bůh Izákův. Ze­mi, na níž ležíš, dám to­bě a tvé­mu se­meni. 14 Tvého se­mene bude jako pra­chu země a roz­můžeš se na západ i na východ, na se­ver i na jih. Na­d­to v to­bě a ve tvém se­meni do­jdou požeh­nání všech­ny ro­di­ny země. 15 Hle, já jsem s te­bou! Budu tě chránit, kamko­li půjdeš, a znovu tě přive­du do této země. Ne­opustím tě, dokud ne­vy­konám, co jsem ti řekl.“

späť na Genesis, 28

Príbuzné preklady Roháček

14 A tvoj­ho semena bude jako prachu zeme, a roz­môžeš sa na západ, k moru, i na východ, na sever i na juh, a požeh­nané budú v tebe všet­ky čeľade zeme a v tvojom semene.

Evanjelický

14 Tvoj­ho po­tom­stva bude ako prachu zeme; roz­môžeš sa na západ a na východ, na sever i na juh, a v tebe i v tvojom po­tom­stve budú požeh­nané všet­ky čeľade zeme.

Ekumenický

14 Tvoj­ho po­tom­stva bude ako prachu zeme. Rozm­nožíš sa na západ i na východ, na sever i na juh. V tebe a v tvojom po­tom­stve budú požeh­nané všet­ky rody zeme.

Bible21

14 Tvého se­mene bude jako pra­chu země a roz­můžeš se na západ i na východ, na se­ver i na jih. Na­d­to v to­bě a ve tvém se­meni do­jdou požeh­nání všech­ny ro­di­ny země.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček