Evanjelický1. Mojžišova28,14

1. Mojžišova 28:14

Genesis

Tvoj­ho po­tom­stva bude ako prachu zeme; roz­môžeš sa na západ a na východ, na sever i na juh, a v tebe i v tvojom po­tom­stve budú požeh­nané všet­ky čeľade zeme.


Verš v kontexte

13 A hľa, Hos­podin stál nad ním a hovoril: Ja som Hos­podin Boh tvoj­ho otca Ab­raháma a Boh Izákov; zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojim po­tom­kom. 14 Tvoj­ho po­tom­stva bude ako prachu zeme; roz­môžeš sa na západ a na východ, na sever i na juh, a v tebe i v tvojom po­tom­stve budú požeh­nané všet­ky čeľade zeme. 15 Aj­hľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôj­deš, do­vediem ťa späť do tej­to krajiny, lebo ja ťa ne­opus­tím, kým ne­spl­ním, čo som ti za­sľúbil.

späť na 1. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

14 A tvoj­ho semena bude jako prachu zeme, a roz­môžeš sa na západ, k moru, i na východ, na sever i na juh, a požeh­nané budú v tebe všet­ky čeľade zeme a v tvojom semene.

Evanjelický

14 Tvoj­ho po­tom­stva bude ako prachu zeme; roz­môžeš sa na západ a na východ, na sever i na juh, a v tebe i v tvojom po­tom­stve budú požeh­nané všet­ky čeľade zeme.

Ekumenický

14 Tvoj­ho po­tom­stva bude ako prachu zeme. Rozm­nožíš sa na západ i na východ, na sever i na juh. V tebe a v tvojom po­tom­stve budú požeh­nané všet­ky rody zeme.

Bible21

14 Tvého se­mene bude jako pra­chu země a roz­můžeš se na západ i na východ, na se­ver i na jih. Na­d­to v to­bě a ve tvém se­meni do­jdou požeh­nání všech­ny ro­di­ny země.