Ekumenický1. Mojžišova28,14

1. Mojžišova 28:14

Genesis

Tvoj­ho po­tom­stva bude ako prachu zeme. Rozm­nožíš sa na západ i na východ, na sever i na juh. V tebe a v tvojom po­tom­stve budú požeh­nané všet­ky rody zeme.


Verš v kontexte

13 Nad ním stál Hos­podin a hovoril: Ja som Hos­podin, Boh tvoj­ho otca Ab­raháma a Boh Izáka. Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvoj­mu po­tom­stvu. 14 Tvoj­ho po­tom­stva bude ako prachu zeme. Rozm­nožíš sa na západ i na východ, na sever i na juh. V tebe a v tvojom po­tom­stve budú požeh­nané všet­ky rody zeme. 15 Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kam pôj­deš, a do­vediem ťa späť do tej­to krajiny. Ne­opus­tím ťa, kým ne­spl­ním, čo som ti sľúbil.

späť na 1. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

14 A tvoj­ho semena bude jako prachu zeme, a roz­môžeš sa na západ, k moru, i na východ, na sever i na juh, a požeh­nané budú v tebe všet­ky čeľade zeme a v tvojom semene.

Evanjelický

14 Tvoj­ho po­tom­stva bude ako prachu zeme; roz­môžeš sa na západ a na východ, na sever i na juh, a v tebe i v tvojom po­tom­stve budú požeh­nané všet­ky čeľade zeme.

Ekumenický

14 Tvoj­ho po­tom­stva bude ako prachu zeme. Rozm­nožíš sa na západ i na východ, na sever i na juh. V tebe a v tvojom po­tom­stve budú požeh­nané všet­ky rody zeme.

Bible21

14 Tvého se­mene bude jako pra­chu země a roz­můžeš se na západ i na východ, na se­ver i na jih. Na­d­to v to­bě a ve tvém se­meni do­jdou požeh­nání všech­ny ro­di­ny země.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček