Bible21Genesis27,39

Genesis 27:39

Jeho otec Izák mu odpověděl: „Hle, tvůj příby­tek – dale­ko od úrodné země, od ne­bes­ké rosy shů­ry.


Verš v kontexte

38 Ezau své­mu otci ře­kl: „Copak máš jen jedno požeh­nání, otče? Požeh­nej mně! Mně také, otče!“ A Ezau se hla­si­tě roz­pla­kal. 39 Jeho otec Izák mu odpověděl: „Hle, tvůj příby­tek – dale­ko od úrodné země, od ne­bes­ké rosy shů­ry. 40 Bu­deš se živit svým meče­ma své­mu brat­ru bu­deš sloužit. Jen když se staneš tulákem, tehdy se zbavíš jeho jha.“

späť na Genesis, 27

Príbuzné preklady Roháček

39 A Izák, jeho otec, od­povedal a riekol mu: Hľa, ďaleko od žír­nych polí zeme bude tvoje obyd­lie, a od nebes­kej rosy, k­torú dáva Bôh s hora.

Evanjelický

39 Tu od­povedal otec Izák: Aj­hľa, bez žír­nych strání bude tvoje obyd­lie a bez nebes­kej rosy zhora.

Ekumenický

39 Jeho otec Izák mu od­povedal: Tvoje obyd­lie bude bez úrod­nej zeme, bez rosy zhora, rosy nebes­kej.

Bible21

39 Jeho otec Izák mu odpověděl: „Hle, tvůj příby­tek – dale­ko od úrodné země, od ne­bes­ké rosy shů­ry.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček