Bible21Genesis27,38

Genesis 27:38

Ezau své­mu otci ře­kl: „Copak máš jen jedno požeh­nání, otče? Požeh­nej mně! Mně také, otče!“ A Ezau se hla­si­tě roz­pla­kal.


Verš v kontexte

37 Izák Ezauovi od­po­věděl: „Hle, uči­nil jsem ho tvým pánem a všech­ny jeho bra­t­ry jsem mu dal za služebníky. Opatřil jsem ho obi­lím i vínem. Co bych mohl udělat pro te­be, můj synu?! 38 Ezau své­mu otci ře­kl: „Copak máš jen jedno požeh­nání, otče? Požeh­nej mně! Mně také, otče!“ A Ezau se hla­si­tě roz­pla­kal. 39 Jeho otec Izák mu odpověděl: „Hle, tvůj příby­tek – dale­ko od úrodné země, od ne­bes­ké rosy shů­ry.

späť na Genesis, 27

Príbuzné preklady Roháček

38 A Ezav po­vedal svoj­mu ot­covi: Či máš len to jed­no požeh­nanie, môj otče? Požeh­naj i mňa, môj otče! Po­tom po­z­dvihol Ezav svoj hlas a plakal.

Evanjelický

38 A Ézav po­vedal ot­covi: Či máš len jed­no požeh­nanie, otče? I mňa požeh­naj, otče môj! Nato Ézav hlasite za­plakal.

Ekumenický

38 Ézav od­povedal ot­covi: Otec, máš len jediné požeh­nanie? Požeh­naj aj mňa, otec! Nato sa Ézav hlas­no rozp­lakal.

Bible21

38 Ezau své­mu otci ře­kl: „Copak máš jen jedno požeh­nání, otče? Požeh­nej mně! Mně také, otče!“ A Ezau se hla­si­tě roz­pla­kal.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček