Bible21Genesis27,1

Genesis 27:1

Když po­tom Izák ze­stárl a oči mu ze­s­lábly tak, že ne­vi­děl, za­vo­lal si svého staršího syna Ezaua a ře­kl mu: „Synu můj?“ „Zde jsem,“ od­po­věděl Ezau.


Verš v kontexte

1 Když po­tom Izák ze­stárl a oči mu ze­s­lábly tak, že ne­vi­děl, za­vo­lal si svého staršího syna Ezaua a ře­kl mu: „Synu můj?“ „Zde jsem,“ od­po­věděl Ezau. 2 Teh­dy mu ře­kl: „Po­hleď, jsem starý a ne­vím, kdy umřu. 3 Vez­mi pro­sím své zbraně, svůj tou­lec a luk, vy­jdi do po­lí a ulov mi zvěři­nu.

späť na Genesis, 27

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa, keď sa zo­starel Izák, a jeho oči zo­slab­ly tak, že ne­videl, za­volal Ezava, svoj­ho staršieho syna, a riekol mu. Môj synu. A on mu od­povedal: Tu som, otče.

Evanjelický

1 Keď Izák zo­starel a oči mu na­toľko zo­slab­li, že ne­videl, za­volal si staršieho syna Ézava a po­vedal mu: Syn môj! Ten mu od­vetil: Tu som.

Ekumenický

1 Keď Izák zo­starol a oči mu na­toľko zo­slab­li, že ne­videl, za­volal si svoj­ho staršieho syna Ézava a po­vedal: Syn môj! On mu od­vetil: Tu som.

Bible21

1 Když po­tom Izák ze­stárl a oči mu ze­s­lábly tak, že ne­vi­děl, za­vo­lal si svého staršího syna Ezaua a ře­kl mu: „Synu můj?“ „Zde jsem,“ od­po­věděl Ezau.

Bible21Genesis27,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček