Ekumenický1. Mojžišova27,1

1. Mojžišova 27:1

Genesis

Keď Izák zo­starol a oči mu na­toľko zo­slab­li, že ne­videl, za­volal si svoj­ho staršieho syna Ézava a po­vedal: Syn môj! On mu od­vetil: Tu som.


Verš v kontexte

1 Keď Izák zo­starol a oči mu na­toľko zo­slab­li, že ne­videl, za­volal si svoj­ho staršieho syna Ézava a po­vedal: Syn môj! On mu od­vetil: Tu som. 2 Nato pre­hovoril: Po­zri, som starý a ne­viem, kedy môžem zo­mrieť. 3 Vez­mi si zbraň, tulec a luk, vy­j­di na pole a niečo mi ulov.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa, keď sa zo­starel Izák, a jeho oči zo­slab­ly tak, že ne­videl, za­volal Ezava, svoj­ho staršieho syna, a riekol mu. Môj synu. A on mu od­povedal: Tu som, otče.

Evanjelický

1 Keď Izák zo­starel a oči mu na­toľko zo­slab­li, že ne­videl, za­volal si staršieho syna Ézava a po­vedal mu: Syn môj! Ten mu od­vetil: Tu som.

Ekumenický

1 Keď Izák zo­starol a oči mu na­toľko zo­slab­li, že ne­videl, za­volal si svoj­ho staršieho syna Ézava a po­vedal: Syn môj! On mu od­vetil: Tu som.

Bible21

1 Když po­tom Izák ze­stárl a oči mu ze­s­lábly tak, že ne­vi­děl, za­vo­lal si svého staršího syna Ezaua a ře­kl mu: „Synu můj?“ „Zde jsem,“ od­po­věděl Ezau.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček