Bible21Galatským1,11

Galatským 1:11

Ujišťu­ji vás, bratři, že evange­li­um, které jsem kázal, není z člověka.


Verš v kontexte

10 Chci si teď na­klo­nit li­di, nebo Bo­ha? Copak mi jde o lid­s­kou přízeň? Kdybych se ještě snažil za­lí­bit li­dem, ne­byl bych Kri­stův služebník! 11 Ujišťu­ji vás, bratři, že evange­li­um, které jsem kázal, není z člověka. 12 Nemám je převzaté ani naučené od člověka, ale skrze zje­vení Ježíše Krista.

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Ale vám oznamujem, bratia, že evan­jelium, ktoré som ja zves­toval, nie je podľa človeka;

Evanjelický

11 A oznamujem vám, bratia, že evan­jelium, ktoré som zves­toval, nie je podľa človeka.

Ekumenický

11 Bratia, pri­pomínam vám, že evan­jelium, ktoré som vám hlásal, ne­pochádza od človeka.

Bible21

11 Ujišťu­ji vás, bratři, že evange­li­um, které jsem kázal, není z člověka.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček