EkumenickýGalatským1,11

Galatským 1:11

Bratia, pri­pomínam vám, že evan­jelium, ktoré som vám hlásal, ne­pochádza od človeka.


Verš v kontexte

10 Ide mi azda teraz o priazeň ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem za­páčiť ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kris­tovým služob­níkom. 11 Bratia, pri­pomínam vám, že evan­jelium, ktoré som vám hlásal, ne­pochádza od človeka. 12 Ja som ho totiž ne­prev­zal, ani som sa mu nenau­čil od človeka, ale pro­stred­níc­tvom zjavenia Ježiša Kris­ta.

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Ale vám oznamujem, bratia, že evan­jelium, ktoré som ja zves­toval, nie je podľa človeka;

Evanjelický

11 A oznamujem vám, bratia, že evan­jelium, ktoré som zves­toval, nie je podľa človeka.

Ekumenický

11 Bratia, pri­pomínam vám, že evan­jelium, ktoré som vám hlásal, ne­pochádza od človeka.

Bible21

11 Ujišťu­ji vás, bratři, že evange­li­um, které jsem kázal, není z člověka.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček