EkumenickýEzechiel8,16

Ezechiel 8:16

Pri­viedol ma do vnútor­ného ná­dvoria Hos­podinov­ho domu, a hľa, pri vchode do Hos­podinov­ho chrámu, medzi pred­sieňou a ol­tárom, bolo asi dvad­saťpäť mužov ob­rátených chrb­tom k chrámu Hos­podina a tvárou k východu. Boli ob­rátení na východ a klaňali sa sln­ku.


Verš v kontexte

15 Po­vedal mi: Videl si, človeče? Počkaj ešte a uvidíš väčšie ohav­nos­ti, než sú tieto. 16 Pri­viedol ma do vnútor­ného ná­dvoria Hos­podinov­ho domu, a hľa, pri vchode do Hos­podinov­ho chrámu, medzi pred­sieňou a ol­tárom, bolo asi dvad­saťpäť mužov ob­rátených chrb­tom k chrámu Hos­podina a tvárou k východu. Boli ob­rátení na východ a klaňali sa sln­ku. 17 Po­vedal mi: Videl si to, človeče? Či je pri­málo pre dom Júdu páchať ohav­nos­ti, ktorých sa tu do­púšťajú? Veď na­pl­nili krajinu násilím; znova ma popudzujú k hnevu. Hľa, pri­kladajú si k nosu viničové ratoles­ti.

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

16 V­tedy ma do­viedol do vnútor­ného dvora domu Hos­podinov­ho. A hľa, p­ri vchode do chrámu Hos­podinov­ho, medzi dvoranou a medzi ol­tárom, bolo okolo dvad­saťpäť mužov, ktorých chrb­ty boly ob­rátené ku chrámu Hos­podinov­mu a ich tváre na východ, a klaňali sa na východ sl­n­cu.

Evanjelický

16 Pri­viedol ma do vnútor­ného dvora domu Hos­podinov­ho, a hľa, pri vchode do chrámu Hos­podinov­ho, medzi pred­sieňou a ol­tárom, bolo asi dvad­saťpäť mužov, ob­rátených chrb­tom k chrámu Hos­podinov­mu a tvárou k východu. Klaňali sa sln­ku, ob­rátení na východ.

Ekumenický

16 Pri­viedol ma do vnútor­ného ná­dvoria Hos­podinov­ho domu, a hľa, pri vchode do Hos­podinov­ho chrámu, medzi pred­sieňou a ol­tárom, bolo asi dvad­saťpäť mužov ob­rátených chrb­tom k chrámu Hos­podina a tvárou k východu. Boli ob­rátení na východ a klaňali sa sln­ku.

Bible21

16 Přive­dl mě do vni­třního nádvoří Hos­po­di­nova do­mu, a hle – u vcho­du do Hos­po­di­nova chrá­mu, mezi před­síní a ol­tářem, bylo asi pět­a­dvacet mužů. Zá­dy k Hos­po­di­novu chrá­mu a če­lem k výcho­du se klaně­li vy­cházející­mu slun­ci!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček