EkumenickýEzechiel8,1

Ezechiel 8:1

V šiestom roku, v šiestom mesiaci, piateho dňa toho mesiaca som sedel vo svojom dome a starší z Judska sedeli predo mnou. Po­tom tam na mňa doľah­la ruka Pána, Hos­podina.


Verš v kontexte

1 V šiestom roku, v šiestom mesiaci, piateho dňa toho mesiaca som sedel vo svojom dome a starší z Judska sedeli predo mnou. Po­tom tam na mňa doľah­la ruka Pána, Hos­podina. 2 Uvidel som po­stavu, ktorá vy­zerala ako muž: od bedier dolu vy­zerala ako oheň a od bedier vy­ššie vy­zerala ako žiara, ako mosadz­né zrkad­lo. 3 Po­tom vy­strel niečo ako ruku a uchopil ma za kadere na hlave; Duch ma zdvihol medzi zem a nebo a v božských videniach preniesol do Jeruzalema ku vchodu do vnútor­nej brány, ob­rátenej na sever, kde bol pod­stavec sochy Náruživos­ti, ktorá vy­volávala vášeň.

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa šies­teho roku, šies­teho mesiaca, piateho dňa toho mesiaca, keď som sedel vo svojom dome, a starší Júdovi sedeli predo mnou, že tam pad­la na mňa ruka Pána Hos­podina.

Evanjelický

1 V šies­tom roku, v šies­tom mesiaci, piateho dňa toho mesiaca som sedel vo svojom dome a starší Júdu sedeli predo mnou. I do­pad­la tam na mňa ruka Hos­podina, Pána.

Ekumenický

1 V šiestom roku, v šiestom mesiaci, piateho dňa toho mesiaca som sedel vo svojom dome a starší z Judska sedeli predo mnou. Po­tom tam na mňa doľah­la ruka Pána, Hos­podina.

Bible21

1 Pátého dne šestého měsíce šestého roku, když jsem seděl doma a judští stařeši­nové sedě­li pře­de mnou, náhle tam na mě do­leh­la ruka Panovníka Hos­po­di­na.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček