Bible21Ezechiel11,20

Ezechiel 11:20

aby se ří­di­li mý­mi pravi­dly, do­držova­li mé záko­ny a jedna­li pod­le nich. Teh­dy bu­dou mým li­dem a já budu je­jich Bo­hem.


Verš v kontexte

19 Dám jim jedno srd­ce a do nit­ra jim vložím nového du­cha. Vez­mu jim z tě­la srd­ce z ka­mene a dám jim srd­ce z ma­sa, 20 aby se ří­di­li mý­mi pravi­dly, do­držova­li mé záko­ny a jedna­li pod­le nich. Teh­dy bu­dou mým li­dem a já budu je­jich Bo­hem. 21 Ale těm, je­jichž srd­ce tíh­ne k ohavnos­tem a ne­chutnos­tem, ta­kovým ob­rátím je­jich ces­ty na hlavy, praví Panovník Hospodin.“

späť na Ezechiel, 11

Príbuzné preklady Roháček

20 aby chodili v mojich ustanoveniach a os­tríhali moje súdy a činili ich. A tak mi budú ľudom, a ja im budem Bohom.

Evanjelický

20 aby chodili podľa mojich ustanovení, aby za­chovávali moje nariadenia a pl­nili ich. Oni budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom.

Ekumenický

20 aby chodili podľa mojich ustanovení, aby za­chovávali moje nariadenia a pl­nili ich. Oni budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom,

Bible21

20 aby se ří­di­li mý­mi pravi­dly, do­držova­li mé záko­ny a jedna­li pod­le nich. Teh­dy bu­dou mým li­dem a já budu je­jich Bo­hem.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček