EkumenickýEzechiel11,20

Ezechiel 11:20

aby chodili podľa mojich ustanovení, aby za­chovávali moje nariadenia a pl­nili ich. Oni budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom,


Verš v kontexte

19 Po­tom im dám jed­no srd­ce a nového ducha vložím do ich vnút­ra. Od­stránim kamen­né srd­ce z ich tela a vložím im srd­ce z mäsa, 20 aby chodili podľa mojich ustanovení, aby za­chovávali moje nariadenia a pl­nili ich. Oni budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom, 21 avšak na hlavu tých, ktorých srd­ce sa pri­dŕža mrz­kých a ohav­ných modiel, uvalím trest za ich ces­ty — znie výrok Pána, Hos­podina.

späť na Ezechiel, 11

Príbuzné preklady Roháček

20 aby chodili v mojich ustanoveniach a os­tríhali moje súdy a činili ich. A tak mi budú ľudom, a ja im budem Bohom.

Evanjelický

20 aby chodili podľa mojich ustanovení, aby za­chovávali moje nariadenia a pl­nili ich. Oni budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom.

Ekumenický

20 aby chodili podľa mojich ustanovení, aby za­chovávali moje nariadenia a pl­nili ich. Oni budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom,

Bible21

20 aby se ří­di­li mý­mi pravi­dly, do­držova­li mé záko­ny a jedna­li pod­le nich. Teh­dy bu­dou mým li­dem a já budu je­jich Bo­hem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček