Bible21Ezechiel11,12

Ezechiel 11:12

a teh­dy po­zná­te, že já jsem Hos­po­din. Neřídí­te se to­tiž mý­mi pravi­dly a ne­plní­te mé záko­ny, ale řídí­te se pravi­dly národů ve vašem okolí!“


Verš v kontexte

11 Už vám ne­bu­de ve městě jako masíčku v hrn­ci. Budu vás sou­dit na iz­rael­ském území 12 a teh­dy po­zná­te, že já jsem Hos­po­din. Neřídí­te se to­tiž mý­mi pravi­dly a ne­plní­te mé záko­ny, ale řídí­te se pravi­dly národů ve vašem okolí!“ 13 A za­tím­co jsem pro­ro­koval, Pe­la­tiáš, syn Benajášův, zemřel. Padl jsem pro­to na tvář a hla­si­tě jsem úpěl: „Ach ne, Hos­po­di­ne, Pane můj! To chceš skon­covat s po­zůstatkem Izraele?“

späť na Ezechiel, 11

Príbuzné preklady Roháček

12 A zviete, že ja som Hospodin, v ktorého ustanoveniach ste nechodili ani ste nečinili mojich súdov, ale ste robili podľa súdov po­hanov, ktorí vôkol vás.

Evanjelický

12 Po­tom po­znáte, že ja som Hos­podin, v ktorého ustanoveniach ste nechodili, ani ste ne­pl­nili moje nariadenia, ale konali ste podľa pred­pisov národov, ktoré sú okolo vás.

Ekumenický

12 Po­tom spoz­náte, že ja som Hos­podin, v ktorého ustanoveniach ste nechodili ani ste ne­pl­nili moje nariadenia, ale konali ste podľa pred­pisov národov, ktoré sú okolo vás.

Bible21

12 a teh­dy po­zná­te, že já jsem Hos­po­din. Neřídí­te se to­tiž mý­mi pravi­dly a ne­plní­te mé záko­ny, ale řídí­te se pravi­dly národů ve vašem okolí!“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček