EvanjelickýEzechiel11,12

Ezechiel 11:12

Po­tom po­znáte, že ja som Hos­podin, v ktorého ustanoveniach ste nechodili, ani ste ne­pl­nili moje nariadenia, ale konali ste podľa pred­pisov národov, ktoré sú okolo vás.


Verš v kontexte

11 Ono vám nebude hr­n­com, ani vy v ňom nebudete mäsom; na hranici Iz­raela budem vás súdiť. 12 Po­tom po­znáte, že ja som Hos­podin, v ktorého ustanoveniach ste nechodili, ani ste ne­pl­nili moje nariadenia, ale konali ste podľa pred­pisov národov, ktoré sú okolo vás. 13 Kým som prorokoval, zo­mrel Pelat­já, syn Benájov. Vtedy som padol na tvár a zvolal moc­ným hlasom: Ach, Hos­podine, Pane, chceš ú­pl­ne zničiť zvyšok Iz­raela?

späť na Ezechiel, 11

Príbuzné preklady Roháček

12 A zviete, že ja som Hospodin, v ktorého ustanoveniach ste nechodili ani ste nečinili mojich súdov, ale ste robili podľa súdov po­hanov, ktorí vôkol vás.

Evanjelický

12 Po­tom po­znáte, že ja som Hos­podin, v ktorého ustanoveniach ste nechodili, ani ste ne­pl­nili moje nariadenia, ale konali ste podľa pred­pisov národov, ktoré sú okolo vás.

Ekumenický

12 Po­tom spoz­náte, že ja som Hos­podin, v ktorého ustanoveniach ste nechodili ani ste ne­pl­nili moje nariadenia, ale konali ste podľa pred­pisov národov, ktoré sú okolo vás.

Bible21

12 a teh­dy po­zná­te, že já jsem Hos­po­din. Neřídí­te se to­tiž mý­mi pravi­dly a ne­plní­te mé záko­ny, ale řídí­te se pravi­dly národů ve vašem okolí!“