Bible21Ezdráš3,8

Ezdráš 3:8

Druhého měsíce druhého roku po svém přícho­du k Boží­mu domu do Je­ruzalé­ma za­há­ji­li Ze­ru­bábel, syn Še­al­tie­lův, a Jošua, syn Jo­ca­dakův, stav­bu. Zby­tek lidu (kněží, levi­té i všich­ni, kdo se vrá­ti­li ze za­jetí do Je­ruzalé­ma), se k nim připo­jil a do­hle­dem nad stav­bou Hos­po­di­nova chrá­mu po­věři­li levi­ty starší dvaceti let.


Verš v kontexte

7 Pod­le po­vo­lení od krále Ký­ra pak dali peníze ka­meníkům a tesařům a za jídlo, pi­tí a olej naja­li Si­don­ské a Týr­ské, aby po moři přivez­li ced­rové dře­vo z Li­bano­nu do Jafy. 8 Druhého měsíce druhého roku po svém přícho­du k Boží­mu domu do Je­ruzalé­ma za­há­ji­li Ze­ru­bábel, syn Še­al­tie­lův, a Jošua, syn Jo­ca­dakův, stav­bu. Zby­tek lidu (kněží, levi­té i všich­ni, kdo se vrá­ti­li ze za­jetí do Je­ruzalé­ma), se k nim připo­jil a do­hle­dem nad stav­bou Hos­po­di­nova chrá­mu po­věři­li levi­ty starší dvaceti let. 9 Řízení prací na Božím do­mě se ujal Jošua se svý­mi syny a bra­t­ry, Kad­miel se svý­mi syny (po­tomky Hodaviášový­mi) a po­tom­ci Chena­da­dovi se svý­mi syny a bra­t­ry – samí levi­té.

späť na Ezdráš, 3

Príbuzné preklady Roháček

8 A druhého roku po svojom príchode k domu Božiemu do Jeruzalema, druhého mesiaca, začali Zerubábel, syn Šeal­tielov, a Ješua, syn Jocadákov, a ostatok ich bratov, kňazi a Leviti, jako i všet­ci, ktorí prišli zo zajatia do Jeruzalema, a po­stavili Levitov vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, aby do­hliadali na dielo domu Hos­podinov­ho.

Evanjelický

8 V druhom roku po svojom príchode k domu Hos­podinov­mu v Jeruzaleme, v druhom mesiaci, Zerubábel, syn Šeal­tíélov, a Jéšúa, syn Jócádákov, i os­tat­ní ich bratia kňazi a levíti, i všet­ci, čo prišli zo zajatia do Jeruzalema, začali budovať dom Hos­podinov a ustanovili levítov od dvad­saťročných na­hor, aby vied­li stav­bu.

Ekumenický

8 V druhom roku po svojom ná­vrate k Božiemu domu do Jeruzalema, v druhom mesiaci Šeal­tíelov syn Zerub­bábel a Jócadakov syn Jéšua s ostatnými svojimi druh­mi, kňaz­mi, levit­mi a so všet­kými, ktorí prišli zo zajatia do Jeruzalema, začali práce a po­verili levitov od dvad­siatich rokov na­hor riadením práce na dome Hos­podina.

Bible21

8 Druhého měsíce druhého roku po svém přícho­du k Boží­mu domu do Je­ruzalé­ma za­há­ji­li Ze­ru­bábel, syn Še­al­tie­lův, a Jošua, syn Jo­ca­dakův, stav­bu. Zby­tek lidu (kněží, levi­té i všich­ni, kdo se vrá­ti­li ze za­jetí do Je­ruzalé­ma), se k nim připo­jil a do­hle­dem nad stav­bou Hos­po­di­nova chrá­mu po­věři­li levi­ty starší dvaceti let.

Bible21Ezdráš3,8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček