Bible21Ezdráš3,7

Ezdráš 3:7

Pod­le po­vo­lení od krále Ký­ra pak dali peníze ka­meníkům a tesařům a za jídlo, pi­tí a olej naja­li Si­don­ské a Týr­ské, aby po moři přivez­li ced­rové dře­vo z Li­bano­nu do Jafy.


Verš v kontexte

6 Zápalné obě­ti Hos­po­di­nu za­ča­li přinášet od prvního dne sedmého měsíce, ačko­li Hos­po­dinův chrám ještě neměl ani zákla­dy. 7 Pod­le po­vo­lení od krále Ký­ra pak dali peníze ka­meníkům a tesařům a za jídlo, pi­tí a olej naja­li Si­don­ské a Týr­ské, aby po moři přivez­li ced­rové dře­vo z Li­bano­nu do Jafy. 8 Druhého měsíce druhého roku po svém přícho­du k Boží­mu domu do Je­ruzalé­ma za­há­ji­li Ze­ru­bábel, syn Še­al­tie­lův, a Jošua, syn Jo­ca­dakův, stav­bu. Zby­tek lidu (kněží, levi­té i všich­ni, kdo se vrá­ti­li ze za­jetí do Je­ruzalé­ma), se k nim připo­jil a do­hle­dem nad stav­bou Hos­po­di­nova chrá­mu po­věři­li levi­ty starší dvaceti let.

späť na Ezdráš, 3

Príbuzné preklady Roháček

7 Ale dali peniaze kameniarom a tesárom a stravu, nápoj a olej Sidon­com a Týranom, aby do­pravili ced­rové drevo s Libanona po mori do Jop­py podľa do­volenia Cýra, perz­ského kráľa, ktoré mali.

Evanjelický

7 Dali peniaze kamenárom a tesárom, i po­travu, nápoj a olej Sidónčanom a Týrčanom, aby do­pravovali céd­rové drevo po mori z Libanonu do Jaf­fy podľa po­volenia perz­ského kráľa Kýra.

Ekumenický

7 Dali peniaze kamenárom a tesárom, stravu, nápoj a olej Sidončanom a Týrčanom, aby do­pravili céd­rové drevo z Libanonu po mori k Jafe podľa po­volenia, ktoré mali od perz­ského kráľa Kýra.

Bible21

7 Pod­le po­vo­lení od krále Ký­ra pak dali peníze ka­meníkům a tesařům a za jídlo, pi­tí a olej naja­li Si­don­ské a Týr­ské, aby po moři přivez­li ced­rové dře­vo z Li­bano­nu do Jafy.

Bible21Ezdráš3,7

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček