Bible21Ezdráš3,9

Ezdráš 3:9

Řízení prací na Božím do­mě se ujal Jošua se svý­mi syny a bra­t­ry, Kad­miel se svý­mi syny (po­tomky Hodaviášový­mi) a po­tom­ci Chena­da­dovi se svý­mi syny a bra­t­ry – samí levi­té.


Verš v kontexte

8 Druhého měsíce druhého roku po svém přícho­du k Boží­mu domu do Je­ruzalé­ma za­há­ji­li Ze­ru­bábel, syn Še­al­tie­lův, a Jošua, syn Jo­ca­dakův, stav­bu. Zby­tek lidu (kněží, levi­té i všich­ni, kdo se vrá­ti­li ze za­jetí do Je­ruzalé­ma), se k nim připo­jil a do­hle­dem nad stav­bou Hos­po­di­nova chrá­mu po­věři­li levi­ty starší dvaceti let. 9 Řízení prací na Božím do­mě se ujal Jošua se svý­mi syny a bra­t­ry, Kad­miel se svý­mi syny (po­tomky Hodaviášový­mi) a po­tom­ci Chena­da­dovi se svý­mi syny a bra­t­ry – samí levi­té. 10 Když stavi­te­lé pokláda­li zákla­dy Hos­po­di­nova chrá­mu, kněží ob­lečení do slavnostních rouch stá­li na svých mís­tech s trub­ka­mi stejně jako levi­té, synové Asafovi, s či­ne­ly, aby chvá­li­li Hos­po­di­na pod­le po­kynů iz­rael­ského krále Davi­da.

späť na Ezdráš, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 A tak stál Ješua, jeho synovia a jeho bratia, Kad­miel a jeho synovia, synovia Júdovi, spolu, aby do­hliadali na tých, ktorí konali prácu na dome Božom, synovia Chenadádovi, ich synovia a ich bratia, Leviti.

Evanjelický

9 Jéšúa, jeho synovia a bratia, Kad­míél a jeho synovia, Júdej­ci, do jed­ného na­stúpili, aby do­zerali na robot­níkov pri stav­be domu Božieho, i synovia Chenadadovi, ich synovia a ich bratia levíti.

Ekumenický

9 A tak na­stúpil Jéšua, jeho synovia a jeho bratia, Kad­míel a jeho synovia s Júdovými po­tom­kami do jed­ného a riadili tých, čo pracovali na stav­be Božieho chrámu; takis­to Chénadádovi synovia a ich synovia a ich bratia, leviti.

Bible21

9 Řízení prací na Božím do­mě se ujal Jošua se svý­mi syny a bra­t­ry, Kad­miel se svý­mi syny (po­tomky Hodaviášový­mi) a po­tom­ci Chena­da­dovi se svý­mi syny a bra­t­ry – samí levi­té.

Bible21Ezdráš3,9

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček