EkumenickýEzdráš3,7

Ezdráš 3:7

Dali peniaze kamenárom a tesárom, stravu, nápoj a olej Sidončanom a Týrčanom, aby do­pravili céd­rové drevo z Libanonu po mori k Jafe podľa po­volenia, ktoré mali od perz­ského kráľa Kýra.


Verš v kontexte

6 Od pr­vého dňa sied­meho mesiaca začali Hos­podinovi prinášať spaľované obety, hoci ešte neboli položené zá­klady chrámu Hos­podina. 7 Dali peniaze kamenárom a tesárom, stravu, nápoj a olej Sidončanom a Týrčanom, aby do­pravili céd­rové drevo z Libanonu po mori k Jafe podľa po­volenia, ktoré mali od perz­ského kráľa Kýra. 8 V druhom roku po svojom ná­vrate k Božiemu domu do Jeruzalema, v druhom mesiaci Šeal­tíelov syn Zerub­bábel a Jócadakov syn Jéšua s ostatnými svojimi druh­mi, kňaz­mi, levit­mi a so všet­kými, ktorí prišli zo zajatia do Jeruzalema, začali práce a po­verili levitov od dvad­siatich rokov na­hor riadením práce na dome Hos­podina.

späť na Ezdráš, 3

Príbuzné preklady Roháček

7 Ale dali peniaze kameniarom a tesárom a stravu, nápoj a olej Sidon­com a Týranom, aby do­pravili ced­rové drevo s Libanona po mori do Jop­py podľa do­volenia Cýra, perz­ského kráľa, ktoré mali.

Evanjelický

7 Dali peniaze kamenárom a tesárom, i po­travu, nápoj a olej Sidónčanom a Týrčanom, aby do­pravovali céd­rové drevo po mori z Libanonu do Jaf­fy podľa po­volenia perz­ského kráľa Kýra.

Ekumenický

7 Dali peniaze kamenárom a tesárom, stravu, nápoj a olej Sidončanom a Týrčanom, aby do­pravili céd­rové drevo z Libanonu po mori k Jafe podľa po­volenia, ktoré mali od perz­ského kráľa Kýra.

Bible21

7 Pod­le po­vo­lení od krále Ký­ra pak dali peníze ka­meníkům a tesařům a za jídlo, pi­tí a olej naja­li Si­don­ské a Týr­ské, aby po moři přivez­li ced­rové dře­vo z Li­bano­nu do Jafy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček